Casos

En aquest espai, presentaré algun dels casos que segueixo, des del primer moment d'arribada, al centre de pràctiques.
Quan un infant arriba al centre, sempre es fa una primera visita amb la família per tal de fer la recollida d'informació. Es fa també una entrevista amb l'infant, aquesta variarà la seva metodologia segons l'edat del nen/a.
Posteriorment es duu a terme un anàlisi diagnòstic que determinarà el tractament a seguir i el professional que el durà a terme (psicòleg, psicopedagog, logopeda,...), com també la intervenció amb els serveis externs i la família.
Veureu que en colors intentaré destacar les habilitats (vermell) i dishabilitats  (blau) de cada cas.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada